Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại di động

Bước 2: Kết nối:

Bước 3: Nhấn nút quan tâm để theo dõi thông tin và Chat với Payoo