1900 54 54 78
Ví điện tử Payoo Facebook   Hướng dẫn chat Zalo với Payoo Zalo payoo_cs

Công ty VietUnion thí điểm dịch vụ Ví điện tử

Ngày 18/02/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 288/QĐ-NHNN cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (Công ty VietUnion) thực hiện thí điểm cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử Payoo thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Công ty VietUnion có trách nhiệm bảo đảm khả năng thanh khoản của mình để hỗ trợ thực hiện thanh toán kịp thời theo yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ; thiết lập và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả của dịch vụ được phép; đồng thời xây dựng các hạn mức áp dụng đối với Ví điện tử Payoo cho các đối tượng khách hàng để đảm bảo kiểm soát rủi ro; thiết lập các quy định, quy trình quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, Công ty VietUnion có trách nhiệm khai trương dịch vụ này trong 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Trước khi khai trương thực hiện dịch vụ, Công ty VietUnion phải hoàn chỉnh các điều kiện, điều khoản thỏa thuận với các bên sử dụng dịch vụ, trong đó ghi rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và cam kết giữa các bên, ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng đối với từng loại dịch vụ.

Trong năm đầu thực hiện thí điểm, Công ty VietUnion được phép triển khai dịch vụ mới với 05 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Hàng quý, Công ty VietUnion có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình triển khai theo nội dung yêu cầu.

Các tin khác
ĐỐI TÁC
TÜV Rheinland Paladion certified PCI DSS